Jakie uprawnienia na minikoparkę?

Jakie uprawnienia na minikoparkę?

Obsługa minikoparki nie należy do szczególnie skomplikowanych, jednak aby uzyskać tę możliwość, konieczne jest zdobycie stosownego uprawnienia na minikoparkę. Do jej użytkowania wymagane jest nabycie uprawnienia klasy III w zakresie maszyn do robót ziemnych, które zdobyć można kończąc szkolenie oraz uzyskując pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzanego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Szczegółowy zakres uprawnień na minikoparkę znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263). Po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje świadectwo oraz zostaje wpisany do książki operatora. 

Gdzie uzyskać uprawnienia na minikoparkę? 

Uprawnienia na minikoparkę można zdobyć w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych, które organizują kursy na minikoparki. Najlepiej wybrać punkt posiadający akredytację kuratora oświaty. Zajęcia tam przeprowadzane obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Aby móc starać się o uprawnienia, kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe i dodatkowo odbyć badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator.  

Jak przewozić minikoparki?

Ponieważ minikoparki cieszą się sporym zainteresowaniem, szczególnie w firmach budowlanych, instalacyjnych i zajmujących się kształtowaniem krajobrazu, wymagają częstego przewożenia. Transport minikoparki pomimo jej stosunkowo niewielkich gabarytów wymaga jednak znajomości przepisów, umiejętności i odpowiednich uprawnień, aby proces ten odbył się sprawnie i bezpiecznie. 

Sposób na przewożenie minikoparki został określony przez przepisy Kodeksu Drogowego. Minikoparki transportowane są najczęściej na zestawie z przyczepką, dlatego konieczne jest zweryfikowanie czy nasz samochód jest odpowiedni do tego rodzaju czynności. Najprostszym sposobem na ocenę tego stanu rzeczy jest zajrzenie do dowodu rejestracyjnego auta, w którym znajdziemy informacje na temat dopuszczalnej masy całkowitej obciążenia pojazdu, w tym danych o masie auta, która nie obejmuje ładunku ani pasażerów. Dodatkowo należy ocenić jaka jest maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem i bez hamulca najazdowego, które możemy przypiąć do naszego samochodu podczas przewożenia minikoparki.

W czasie transportu minikoparki należy jeszcze pamiętać o tym, że kierowca przewożący taki ładunek musi posiadać prawo jazdy kategorii B+E (lub w szczególnym przypadku B96). Co więcej, w sytuacji, gdy pojazd lub zestaw pojazdów przekracza DMC 3500 kg, konieczne jest posiadanie dodatkowych dokumentów niezbędnych podczas kontroli Policji lub Inspekcji Transportu Drogowego. Ich brak może sporo kosztować, dlatego warto sprawdzić czy posiadamy świadectwo homologacji haka WE lub deklarację WE, zaświadczenie na przewozy na użytek własny oraz dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielem maszyny (np. umowa leasingowa lub protokół zdawczo-odbiorczy). 

Powiązane artykuły: Jakie uprawnienia na koparko ładowarkę? Ładowarka teleskopowa jakie uprawnienia i gdzie je zdobyć? Jakie są zalety i zastosowania koparki gąsienicowej? Wozidło budowlane wynajem- czy uprawnienia i prawo jazdy jest wymagane? Jakie są korzyści wynajmu sprzętu budowlanego? Jakie urządzenie wybrać do mycia kostki brukowej? Ekspert radzi

Produkty które możesz wykorzystać: