Kruszywa naturalne a sztuczne. Jakie są różnice?

Kruszywa naturalne a sztuczne. Jakie są różnice?

Beton do żelbetu, beton konstrukcyjny, a także nawierzchnie drogowe nie obejdą się bez dodatku kruszyw. Ilość zużywanych kruszyw budowlanych w krajach rozwiniętych jest przy tym ogromna, a w samej Unii Europejskiej jest szacowana na 6 ton rocznie na jednego mieszkańca. Okazuje się jednak, że w krajach rozwijających się najintensywniej, ten wskaźnik może sięgać wartości nawet pięciokrotnie wyższych. Czy w związku z tak ogromnym wykorzystaniem kruszyw w budownictwie ma to wpływ na ekologię? 
Czy kruszywa sztuczne są bardziej ekologiczne niż kruszywa naturalne?

Kruszywa budowlane – jakie są rodzaje?

Wśród kruszyw budowlanych wyróżniane są frakcje oraz rodzaje odnoszące się do sposobu ich pozyskiwania. Wyróżniane są więc kruszywa naturalne, pochodzące ze żwirowni czy kamieniołomów, tworzywa sztuczne wytwarzane fabrycznie oraz tworzywa pochodzące z recyklingu, a więc z odpadów budowlanych.

Kruszywa naturalne – czy są ekologiczne?

Kruszywa naturalne są kruszywami mineralnymi pozyskiwanymi ze środowiska. Są to kruszywa łamane powstające ze skał litych (granit, wapień, bazalt) oraz ze skał okruchowych (piasek, żwir). Wyprodukowanie kruszyw naturalnych z pozoru nie pociąga za sobą wielkich szkód środowiskowych, ale jednak dochodzi tutaj do wykorzystania surowców, których pokładów nie da się odnowić. Ponadto powstawanie wyrobisk wiąże się z nieodwracalnymi zmianami w krajobrazie i środowisku naturalnym okolicy.

Kruszywa sztuczne – proekologiczne?

Kruszywa sztuczne oraz, lub raczej przede wszystkim kruszywa pochodzące z recyklingu uznaje się za bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego i uznaje się je za proekologiczne. Ponadto do kruszyw odzyskiwanych z recyklingu dolicza się jeszcze odpady po wyrobiskowe, czyli np. powstające podczas wydobycia węgla albo rud miedzi.

W rzeczywistości kruszywa sztuczne nie są produkowane w specjalnych zakładach kruszyw (wyjątkiem jest keramzyt, który jest lekki i wytwarzany poprzez wypalenie gliny), ale wszystkie są odpadami poprodukcyjnymi. Do klasycznych kruszyw sztucznych zalicza się przede wszystkim żużel, a pośród żużli wyróżniane są martenowskie, wielkopiecowe, pumeks hutniczy, czy tomasyna. Ponadto bardzo duża ilość kruszywa powstaje z rozbiórek budowlanych i drogowych, wyburzeń, a także likwidacji podbudów, czy nasypów. Firmy specjalizujące się w przetwarzaniu odpadów budowlanych wytwarzają z nich kruszywo sztuczne i ponownie wprowadzają do obiegu beton, cegły, kamień i inne materiały, odzyskane z rozbiórek, wyburzeń oraz remontów.

Kruszywa sztuczne - zalety

Główną zaletą kruszyw pochodzących z recyklingu jest niższa cena od kruszyw pochodzących z celowych wyrobisk. Kruszywa sztuczne pozyskiwane z recyklingu są lżejsze, a jednocześnie zachowują podobne właściwości fizykochemiczne. Zważywszy na fakt, że zakup kruszyw od dostawcy odbywa się najczęściej po cenie masowej surowca, dzięki kruszywom z recyklingu można nawet znacznie obniżyć koszty inwestycji. Z tego też względu są one wykorzystywane w budownictwie coraz częściej i chętniej.

Tutaj jednak warto pamiętać o odpowiednim dostawcy kruszyw sztucznych, który dostarczy towar o odpowiedniej specyfikacji. Nie każde kruszywo z recyklingu będzie dobrze spełniało swoje zadanie na konkretnym stanowisku, niższa cena może więc oznaczać pułapkę. Nie podlega przy tym dyskusji fakt, że kruszywa sztuczne, czyli pochodzące głównie z recyklingu są znacznie bardziej przyjazne środowisku naturalnemu od zmieniających krajobraz i środowisko naturalne okolicy podczas wydobywania tworzyw naturalnych.

Powiązane artykuły: Ogrodzenie posesji, a przepisy prawne. Jakie warunki musi spełniać ogrodzenie bez pozwolenia? Kosiarka do trawy. Jaki olej wybrać i jakie paliwo wlewać? Jakie są popularne rodzaje ogrodzeń działki i posesji? Jakie paliwo stosować do zagęszczarki gruntu? Jakie prace wykonuje się zimą w ogrodzie? Kiedy zacierać beton i jakiej zacieraczki do betonu użyć? Jakie uprawnienia na koparko ładowarkę? Jakie uprawnienia na minikoparkę? Ładowarka teleskopowa jakie uprawnienia i gdzie je zdobyć? Jakie są zalety i zastosowania koparki gąsienicowej?