W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Paweł Dudek PABLO- Rozwój prowadzonej działalności poprzez zakup niezbędnego sprzętu”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 95 835,00 zł. Celem operacji jest rozwój prowadzonej działalności gospodarczej poprzez zakup minikoparki wraz z osprzętem oraz sprzętu budowlanego, a także wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie 1,6 etatu do czasu złożenia wniosku o płatność końcową. Beneficjent projektu Paweł Dudek „PABLO” Lokalizacja operacji Łąkta Dolna 184.

1

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Paweł Dudek „PABLO”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5 4 2 3