Ochrona danych osobowych oraz prywatność naszych Klientów jest dla naszej firmy bardzo ważną kwestią. Zależy nam więc, abyście Państwo mogli zapoznać się w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO informuje się, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pablo Paweł Dudek, Łąkta Dolna 184, 32-733 Trzciana, NIP: 8681904013, tel. 880 957 251, e-mail: biuro@wsbpablo.pl
  • Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i przetwarzane będą przez firmę Pablo Paweł Dudek do realizowania swoich usług, w ramach prowadzonej działalności
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO w ramach prowadzonej przez Pablo Paweł Dudek działalności gospodarczej.
  • Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, tj. tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z firmą Pablo Paweł Dudek, podmiotom upoważnionym przepisami prawa.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas określony przez przepisy prawa lub w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód lub w okresie obowiązywania umowy (jeżeli dotyczy) oraz w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym ( lub warunkiem zawarcia umowy), ich nie przekazanie spowoduje niemożność dalszej współpracy.
  • Jeżeli nie chcą Państwo aby dane były przez nas przetwarzane i przechowywane prosimy o przekazanie takiej informacji na adres mailowy: rodo@wsbpablo.pl

W ramach prawnie uzasadnionych celów administratora, Pablo Paweł Dudek, może przetwarzać Państwa dane do prowadzenia monitoringu na terenach działalności, w celu kontroli dostępu na teren działalności oraz dbania o porządek i bezpieczeństwo na jej terenie.